בית הדר - מרכז רפואה, סיעוד ושיקום

נגישות

פירוט הסדרי נגישות בבית הדר

בית הדר רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני, איכותי ונגיש.

בית הדר פועל  להנגיש את השירות במטרה לאפשר התנהלות עצמאית ומכבדת וקבלת שירות שוויוני לכל באי המקום, ובהם אנשים עם מוגבלות.

פירוט הסדרי הנגישות בבית הדר :שילוט, כניסה נגישה באופן חלקי, שירותי נכים, ליווי בכניסה, חניות נכים בסמוך לכניסה.
בבית הדר מותרת כניסה לחיית שירות אשר מיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.
בנוסף, אנו מקיימים הדרכות עובדים לשירות נגיש-  מידע רלוונטי בתחום הנגישות וכלים למתן סיוע נגיש ויצירת מודעות בקרב העובדים.


יצירת קשר ומשוב-

נשמח שתצרו איתנו קשר לשאלות וכמובן לקבלת משוב באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון המופיעים מטה:


פרטי רכז/ת נגישות בבית הדר:
שם: בלה צ'וקלר, מרפאה בעיסוק.


טלפונים: 08-8518888   

bellac@bethadar.com

 

צור קשר