בית הדר - מרכז רפואה, סיעוד ושיקום

עובדים מצטינים