בית הדר - מרכז רפואה, סיעוד ושיקום

סרטוני הדרכה

אורחות חיים ולחץ דם

הנחיות למדידה עצמית של לחץ דם

מניעת נפילות - בעברית

מניעת נפילות

סביבת מטופל בבית

פעילות גופנית

צור קשר