בית הדר - מרכז רפואה, סיעוד ושיקום

סיעוד

מנהלת הסיעוד: גב' מאיה שקולניק-גזית

אנו גאים בהרכב הצוות הסיעודי ב"בית הדר" ובייחוד באחיות האחראיות  העומדות בראש המחלקות, אשר לוקחות חלק פעיל בהובלת פרויקטים מערכתיים:

ניהול סיכונים, טיפול בכאב, טיפול בפצעים קשיי ריפוי, טיפול באי שליטה על הסוגרים, מניעת זיהומים והתעמרות.
האחיות משתתפות בכנסים מקצועיים ברחבי הארץ ובבית חולים כחלק מהפעילות לעדכון ידע.
העשייה הסיעודית בבית הדר שמה דגש על איכות הכוללת ערכים של מכוונות ללקוח, ראיית הלקוח כשותף פעיל, ראיה מערכתית, עלות-תועלת, חדשנות, ובטיחות.

מוטל על הסיעוד אתגר לניהול מצבי בריאות מורכבים, מכוח היותו בעל ידע בסיסי רלוונטי וראיה מערכתית כוללנית תוך מחויבות אתית לייצוג צרכי הלקוח.

האחיות  פועלות בשיטת עבודה של הפקדה ונעזרים באומדנים מובנים ומתוקפים להערכת מצב המטופל, שימוש באבחנות סיעודיות , תכנון וביצוע התערבות על פי סטנדרטים טיפוליים וניהוליים שהוגדרו לקביעת רמת איכות הטיפול שניתן.

מדיניות הנהלת הסיעוד המתבססת על הנחיות מינהל הסיעוד במשרד הבריאות שואפת למצוינות מתמדת ברמת איכות הטיפול הקליני הניתן

צור קשר